Podmínky používání služby

Podmínky používání služby lamparna.org (dále "PPS") popisují způsob provozování této služby a údaje o shromažďovaných informacích a ochraně soukromých údajů. Součástí PPS jsou závazky, které musí plnit každý uživatel či návštěvník webu lamparna.org (dále "web"). Návštěvou webu dáváte najevo, že souhlasíte s těmito podmínkami.

1. Popis služby
Web dostupný na adrese lamparna.org umožňuje svým uživatelům stěžovat si na cokoli, co jim leží na srdci a svou stížnost zveřejnit tak, aby byla dostupná ostatními uživateli webu.
Web provozuje soukromá osoba, jejíž osobní údaje mohou být poskytnuty na požádání.

2. Souhlas s PPS
Web může obsahovat výrazy, které nemusejí být vhodné pro děti nebo mladistvé. Tyto výrazy mohou někteří považovat za vulgární či urážlivé. Pokud se chcete neslušným výrazům vyhnout, nenavštěvujte tento web. Dospělé osoby by měly zajistit, aby tento web nenavštěvovaly nezletilé osoby svěřené do jejich péče.
Uživatelé webu souhlasí s tím, že budou dodržovat tyto PPS. Pokud web zjistí, že některý uživatel zveřejnil stížnost zavádějící, neúplnou, urážlivou, pomlouvačnou nebo úmyslně nepřesnou, vyhrazuje si právo zablokovat takovému uživateli další možnost vkládání stížností.

3. Ochrana osobních údajů
Web ukládá údaje přímo související se stížnostmi, především údaje o datu vložení nebo souhlasu či nesouhlasu se stížností, údaj o použitém prohlížeči a adresu IP uživatele. Tyto údaje neslouží k identifikaci konkrétních osob.

4. Příspěvky
Výhradním vlastníkem všech příspěvků (stížností) i dalších shromažďovaných údajů je lamparna.org, pokud není příslušný materiál chráněn zákonem na ochranu duševního nebo průmyslového vlastnictví. Dále jsou uvedeny pokyny pro vkládání stížností.


 • a. Dodržování těchto pokynů závisí zcela na uživateli. Web nemusí provádět sledování ani úpravy stížností.
 • b. Pokud by web shledal některou stížnost jako nepřijatelně urážlivou nebo pokud by stížnost porušovala platné zákony, web si vyhrazuje právo na zablokování předmětné stížnosti.
 • c. Pokud není určeno jinak zákonem na ochranu duševního vlastnictví, vlastníkem všech autorských práv ke všem stížnostem uživatelů je web. Materiály zveřejněné na webu mohou být dále použity libovolným způsobem.
 • d. Tím, že používáte službu webu, dáváte najevo, že souhlasíte s jeho PPS.
 • 5. Chování uživatelů
  Všichni uživatelé webu musejí dodržovat tyto PPS. Zejména:

 • a. Používat web pouze povoleným způsobem.
 • b. Nepobízet ostatní k porušováni PPS.
 • c. Nevkládat obsah, který je nezákonný nebo který porušuje soukromí dalších osob, například uvedením osobních údajů, například celého jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla nebo dalších veřejně nedostupných údajů.
 • d. Neuvádět nepravdivé informace o jiném subjektu.
 • e. Nezasahovat do funkčnosti webu.
 • f. Nezveřejňovat obsah chráněný autorskými zákony.
 • g. Nezveřejňovat obsah komerčního rázu, jako nabídky, reklamy nebo nevyžádané zprávy.
 • h. Nezveřejňovat materiál obsahující viry nebo jiné počítačové programy nebo soubory, které mohou narušit, zastavit nebo poškodit funkčnost jiného počítačového softwaru nebo hardwaru nebo telekomunikačního zařízení.
 • i. Nenapadat jiné osoby vulgárním nebo jinak nevhodným způsobem.
 • j. Nezveřejňovat informace o nezákonných činnostech.
 • 6. Ukončení nebo úprava služby
  Uživatel souhlasí, že web může příspěvky blokovat nebo upravit v případě, že porušují tyto PPS nebo platné zákony, a že web může zablokovat přístup uživatelům, kteří tyto PPS porušují.

  7. Zprostředkování služby
  Uživatel není oprávněn jakýmkoli způsobem reprodukovat, kopírovat, prodávat nebo zneužívat příspěvky zveřejněné na webu, pokud neuzavře s provozovatelem webu písemnou smlouvu.

  8. Reklama
  Web si vyhrazuje právo zobrazovat reklamy nebo jiné komerční nabídky.

  9. Právní rámec
  Web je provozován v České republice. Řídí se zákony platnými v ČR.

  10. Stížnosti
  Pokud uživatel webu usoudí, že některý příspěvek porušuje tyto PPS nebo platné zákony nebo jinak zasahuje do osobních práv jedince, může požádat web na jeho kontaktní adrese jtp@lamparna.org o zablokování nebo úpravu příslušného příspěvku.