O lampárně

lamparna.org je prostor určený všem, kteří si potřebují na něco postěžovat nebo kteří chtějí zjistit, na co si stěžují ostatní. Lampárna neslouží jen ke vkládání stížností, ale i k vyjadřování sympatií nebo antipatií k jednotlivým uživatelům.

Proč lampárna?
Kdy a proč vzniklo úsloví jít si stěžovat na lampárnu, se nám bohužel nepodařilo dohledat. Samotné slovo lampárna se používalo pro místnost na vlakovém nádraží nebo v dolech, kde se ukládaly a čistily lampy. Obdobně se používá i úsloví jít si stěžovat na hlavní nádraží.
Obě slovní spojení se užívají v případech, kdy stížnost nemá ke komu směřovat nebo je formulována jako obecný nesouhlas s určitou záležitostí a ani žádná odezva není očekávána.
[zdroj: ptejte se knihovny]

Pár dobrých rad

  • Nezapomínejte se stížností uložit i klíčová slova nebo sousloví, která ji co nejlépe vystihují. Usnadníte tak ostatním najít stížnosti, které je zajímají.
  • Odkaz na konkrétní stížnost najdete v poli s datem a časem jejího vložení.
  • Anotace nových stížností můžete získat pomocí RSS na adrese http://lamparna.org/rss